Torna

BO SOCIAL. Mesures de protecció per els consumidor domèstics d'energia elèctrica

  • Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

BOE_Orden ETU 943_2018_-consolidado.pdfBOE_Orden ETU 943_2018_-consolidado.pdf

  • Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.

                        BOE_RD 897_2017, 6 octube BO SOCIAL.pdfBOE_RD 897_2017, 6 octube BO SOCIAL.pdf

  • Anunci de la Subdirecció General d'Energia Elèctrica pel qual es dóna publicitat a la Resolució de la Direcció general de Política Energètica i Mines, de 22 de març de 2018, en relació amb la tramitació de la proposta d'ordre per la qual es modifiquen els formularis de sol·licitud del bo social prevists en l'annex I de l'Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Real Decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.

BOE-ANUNCI MODIFICACIÓ 24_03_18.pdfBOE-ANUNCI MODIFICACIÓ 24_03_18.pdf

Reial decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

BOE-RDL_15_2018, 5 octubre, medidas urgentes.pdfBOE-RDL_15_2018, 5 octubre, medidas urgentes.pdf