Torna

Pacte de les Batlies

c

Impuls del Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia a les Illes Balears

c

pacte a les IB.png

c

  

 

Introducció


 

En el Pla d’Acció de l’Eficiència Energètica aprovat a finals de 2006 la Comissió va incorporar la creació d’un Pacte de les Batlies com a acció prioritària per actuar a nivell local i regional. Es considera que el canvi climàtic és un problema global amb solucions locals: les ciutats generen emissions però també esdevenen llocs on desenvolupar noves idees i projectes innovadors contra l’escalfament global. Per tant, les ciutats i els pobles han d’esdevenir actors líders per implantar les polítiques energètiques sostenibles i han de rebre recolzament per aquest esforç.

Les Illes Balears com a territori de la Mediterrània vulnerable al canvi climàtic i assumint una responsabilitat global, havien de liderar aquesta lluita en la reducció d'emissions a través de mesures d'eficiència energètica i energies renovables.

La disposició addicional novena de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, disposa que el Govern ha de fomentar l'adhesió dels municipis de les Illes Balears al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia (actual Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia) impulsat per la Comissió Europea. La mateixa Llei, a l’article 22, estableix que els municipis de les Illes Balears han d'aprovar plans d'acció per al clima i l'energia sostenible, d'acord amb la metodologia adoptada en l'àmbit de la Unió Europea.

En el marc del Pacte de les Batlies, les autoritats regionals comparteixen la responsabilitat de les accions relacionades amb el clima amb les autoritats en l'àmbit local. La Comissió Europea reconeix que són aliats importants a l'hora de donar suport als signants del Pacte de les Batlies en el compliment dels seus compromisos i l'augment de l'impacte del Pacte. Així doncs, el Pacte de les Batlies a les Illes Balears compta en aquests moments amb els compromisos dels ajuntaments que ja s'hi han adherit i també amb la col·laboració del Consell Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca i el Consell Insular de Formentera com a coordinadors territorials. El Consell d'Eivissa participa en les reunions de seguiment del Pacte.

c

Convenis entre el Govern i els consells insulars per impulsar el pacte de les Batlies


  • Mallorca

El 24 de gener de 2017 es va signar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, del Govern de les Illes Balears, i el Consell de Mallorca per impulsar el Pacte de Batles i Batlesses (actual Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia) en l’àmbit de l’illa de Mallorca.

A partir de la signatura del conveni es va constituir la "Comissió de seguiment del Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia a Mallorca" que es reuneix formalment a principis d'any per establir el "Pla anual d'actuacions" que es duran a terme a l'Illa amb la participació del Govern i del Consell.

Podeu trobar informació al següent enllaç: Pàgina Web "El Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia (actual Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia) de Mallorca fixa els seus objectius per al 2019"

Complementàriament a les reunions de la Comissió, una vegada al mes té lloc una reunió de la Subcomissió tècnica per al seguiment de les actuacions incloses al pla anual. Teniu més informació a l'apartat "Suport del pacte a Mallorca". 

c

  • Menorca

El 22 de gener de 2019 es va signar el Conveni entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears, i el Consell Insular de Menorca per impulsar el Pacte de Batles i Batlesses (actual Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia) en l’àmbit de l’illa de Menorca; i es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 16, el 5 de febrer de 2019 (Sec. III. - Pàg. 4053).  

A partir de la signatura del conveni es va constituir la "Comissió de seguiment del Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia a Menorca" el 3 de març de 2019. 

c

  • Formentera

El 20 de novembre de 2019 es va signar el Conveni entre la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per impulsar el Pacte de Batles i Batlesses (actual Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia) a l'illa de Formentera.; i es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 5, l'11 de gener de 2020 (Sec. V. - Pàg. 716).  


A partir de la signatura del conveni es va constituir la "Comissió de seguiment del Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia a Formentera". 

  

  • Eivissa

S'han mantingut reunions amb el Consell Insular d'Eivissa i els ajuntaments per a l'impuls del Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia en l'àmbit de l'illa d'Eivissa.  

   

  

Ajuntaments adherits


Veieu l'apartat "El vostre municipi"

 

  

Grup de treball de Coodinadors territorials del Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia


 

Les reunions d'aquest grup de treball són una oportunitat per a l’intercanvi d’informació i coordinació. Permeten l'aprenentage col·laboratiu  a través del coneixement de les accions que duu a terme cada entitat integrant del grup, en el seu paper de coordinador territorial de la iniciativa europea del Pacte de les Batlies: les seves experiències; el pla d’acció actualment damunt la taula; quines dificultats s’han superat i com per arribar fins a on són ara i quines expectatives de futur es tenen, entre d’altres qüestions.  

  

  • Primera reunió de coordinadors territorials del Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia a les Illes Balears

  

   

El 22 d'abril de 2021, coincidint amb el Dia Internacional de la Mare Terra de Nacions Unides, te lloc la primera reunió de coordinadors territorials del Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia a les Illes Balears amb representants polítics i tècnics del Govern i dels Consells insulars de totes les illes. 

  

  • Presentació de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears). Versió PDF. Versió Presentació .
  • Presentació del Consell Insular de Mallorca. Versió PDF.
  • Presentació del Consell Insular de Menorca. Versió  PDF. Versió Presentació.