Torna

Pacte de les Batlies

Els Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC)

Logo

1a ETAPA. Compromisos per a l'any 2020

Durant el primer període d’implementació del Pacte de Batles i Batlesses els municipis es comprometien a reduir, com a mínim, un 20% de les emissions de CO₂ per a l’any 2020 comptabilitzant com a any de partida el 2005. Per assolir aquest objectiu havien de presentar un pla d’acció d’energia sostenible (PAES) per a l’horitzó 2020, amb les mesures i estratègies de mitigació adients per a la seva realitat.

El Pla d’acció d’energia sostenible (PAES): es tracta d’un document on s’estableix un inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle amb any base 2005 i tot un serial d’accions a prendre per tal d’assolir els objectius de reducció que s’estableixen amb la signatura del Pacte de Batles i Batlesses.


 

2a ETAPA. Compromisos per a l'any 2030

A finals de 2015, amb motiu de la 21 Conferència Internacional del Canvi Climàtic (COP21) es van adoptar objectius nous i més ambiciosos amb l’horitzó 2030:

— Reducció, com a mínim, del 40% de CO2 per a l’any 2030, amb referència a l’any 2005 per mitjà de mesures d’eficiència energètica i d’un major ús de fonts d’energia renovables.

— Augment de la resiliència davant els impactes el canvi climàtic

— Augment de la cooperació amb les autoritats locals i regionals per millorar l’accés a una energia segura, sostenible i assequible.

 

Els compromisos concrets de les ciutats i regions són:

— Presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima per a l’horitzó 2030 (PAESC) que substitueix l’anterior PAES. Aquest Pla es constitueix com eina de treball per a l’anàlisi de riscos i de vulnerabilitat al Canvi Climàtic i incorpora el paquet de mesures a implementar en matèria energètica i d’adaptació al Canvi Climàtic.

— Cada any les entitats locals del Pacte han de presentar un informe públic de seguiment per mostrar l’estat d’avanç del Pla d’Acció, especificant els objectius de reducció de CO2 aconseguits i les accions d’adaptació desenvolupades.

El Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) és el document que substitueix al PAES i que incorpora l’inventari d’emissions, l’anàlisi de riscs i vulnerabilitat al Canvi Climàtic i el paquet de mesures a implementar en matèria energètica i en adaptació al Canvi Climàtic.

Podeu trobar una explicació més extensa al document següent:  PDF PAESC

 

Els informes periòdics que els ajuntaments han de penjar a la pàgina web de la “Convenant of Mayors” es fan a través d’un model de formulari online, la “Plantilla del Pla d'Acció Climàtica i Energia Sostenible” (The Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) template) i els seus camps de seguiment constitueixen el marc d'informes de la iniciativa del Pacte d'Alcaldes.

La plantilla basada en Excel que us podeu descarregar és una versió de treball. La plantilla oficial s’ha d’omplir en línia, en anglès i s'ha enviat a través de "My Covenant".

Fulla de Càlcul SECAP Template (versió en anglès)

Fulla de Càlcul SECAP Template (versió en castellà)

A "Documentació útil" de la nostra pàgina web trobareu, dins "Guies metodològiques":

- Guia per a la presentació d'informes del Pacte de Batles i Batlesses per al clima i l'energia (en castellà)

- Guia d'utilització de la pàgina web “My Covenant” (en anglès)


 

Documents de suport per a la redacció dels PAESC i dels Informes de seguiment

El Despartament de Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca, amb la col·laboració de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, ha elaborat una sèrie de documents que us seran d'utilitat per a la redacció dels PAESC i dels Informes de seguiment.

S'inclou en aquest apartat un model de "Plec de prescripcions tècniques que regula la prestació del servei de redacció dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)" i un altre per a la contractació del "Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals", juntament amb una sèrie d'annexos que teniu a continuació. 

 

Referència  

Títol / contingut Format
GNRAL-1 Plec de prestació del servei de redacció dels PAESC PDF
GNRAL-2 Contractació del Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals PDF
GNRAL-3 Relació de documents PDF
WEB PDF Inventari de Referència d’Emissions (IRE)

Fulla de Càlculsota petició

ANNEX 1 Taula recollida dades per completar IRE Fulla de Càlcul
ANNEX 2 Índex de visita d’avaluació energètica (VAE) Editor de Text
ANNEX 3 Format de Roll-up Presentació
ANNEX 4 Model de portada del PAESC Editor de Text
ANNEX 5 Índex tipus del PAESC - modificat en 20/03/2019 Editor de Text
ANNEX 6 Categorització de les accions segons l’oficina del Pacte PDF
ANNEX 7 Model de fitxa de les accions de mitigació del PAESC Editor de Text
ANNEX 8 Model de fitxa de les accions d’adaptació del PAESC Editor de Text
ANNEX 9 Llistat accions tipus de mitigació Fulla de Càlcul
ANNEX 10 Llistat accions d’adaptació al canvi climàtic i els seus indicadors i riscos Fulla de Càlcul
ANNEX 11 Codificació indicadors d’adaptació al canvi climàtic Fulla de Càlcul
ANNEX 12 Llistat riscos d’adaptació al canvi climàtic PDF
ANNEX 13 Sectors d’activitat (canvi climàtic) PDF

 

Informes de seguiment

Referència Títol / contingut
IS-1 Índex de l'informe de seguiment del PAES PDF
IS-2 Taula indicadors informe seguiment PAES Fulla de Càlcul