Torna

Advocacia

Jornades formatives sobre la potestat sancionadora

Amb la finalitat d’unificar criteris jurídics d’actuació en els procediments sancionadors tramitats per la Comunitat Autònoma, els advocats de la Comunitat Autònoma, Francisco Martorell Fuster i Joaquin Tomás Marín, han duit a terme jornades formatives a les conselleries:

 

—      15/02/2019 Conselleria de Turisme

—      15/03/2019 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

—      05/04/2019 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

—      12/04/2019 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

—      07/05/2019 Conselleria de Salut

—      20/05/2019 Conselleria de Salut

—      27/05/2019 Conselleria de Salut

—      07/06/2019 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Documentació: "Potestat sancionadora - GOIB - REV.pdfPotestat sancionadora"

                            STC 18/1981, de 8 de junio

                            STC 145/2004, de 13 de septiembre

                            STS 2.066/2017, de 21 de diciembre

                            STSJIB 73/1997, de 18 de febrero

                            STSJIB 163/2018, de 27 de marzo

                            Auto TSJIB 6/2019, de 22 de enero