Torna

Advocacia

L'activitat de l'Advocacia en xifres (2020)

  

Plets en tramitació* a 03/02/2021
CAIB Sector Públic TOTAL 
Civil 18 26 44
Constitucional 2 0 2
Contenciós 876 1.056 1.932
Penal 231 90 321
Social 317 506 823
T. Comptes 9 8 17
TOTAL 1.453 1.686 3.139

*Consten en tramitació els plets en el quals no ha recaigut St., els plets amb St. no ferma, els plets amb St. ferma en els quals és tramiten execucions, incidents de nul·litat, costes processals, etc.
Plets en tramitació 24-01-2021.png

 

Plets iniciats 2020 a 02/03/2021
CAIB Sector Públic  TOTAL
Civil 3 14 17
Constitucional 1 0 1
Contenciós 467 492 959
Penal 55 27 82
Social 135 255 390
T. de Comptes 4 2 6
TOTAL 665 790 1.455

Plets iniciats 2020.png

 

Plets contenciós 2020.png

 

Plets Social 2020.png

 

Plets Penal 2020.png

 

 Sentencies 2019-2020.png

 

Sentencies 2020.png

 

 

Informes jurídics 2019-2020.png

 

 

Validacions 2019-2020.png

 

 

DEH 2019-2020.png

 

INSIDE 2019-2020.png