Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret llei 3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears

TURISME \ HABITATGE

04/08/2017

Decret llei 3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears BOIB núm. 97 de 2017

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears BOIB núm. 111 de 2017

Català - Castellano