Torna

Somriures sense fum

Material gràfic
 

Cartells de Somriures sense fum
Cartells informatius per als centres de salut (PDF)
Cartells informatius per a les farmàcies (PDF)

Etiquetatge

EtiquetatgeAdvertències Sanitàries de l'Etiquetatge dels Productes del Tabac