Torna

Tabaquisme de les Illes Balears

 

Normativa reguladora d'espais sense fum a les Illes Balears

 

BOIB 55, 26 d'abril de 2022. Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 pel qual s’adapta el Pla de Mesures Front a la COVID-19 als termes del Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i se’n modifiquen alguns extrems.

BOE 318 Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

BOE 309 de 27 de desembre 2005. Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.