Torna

Servei de Formació

Què és la Formació Sanitària Especialitzada?

 

És l’ensenyament amb el sistema de residència com a procediment per a la formació en totes les especialitats de ciències de la salut (llicenciatures o graus universitaris de biologia, bioquímica, infermeria, farmàcia, física, medicina, psicologia i química).

Aquest sistema es basa en l’aprenentatge centrat en el professional, que consisteix en una pràctica clínica programada, supervisada i retribuïda que permet assumir de manera progressiva responsabilitats a mesura que avança el procés formatiu, amb una vinculació laboral entre el Servei de Salut i l’especialista en formació. La duració de la formació sanitària especialitzada depèn de l’especialitat a la qual es pot optar des de la llicenciatura o grau cursats i a la durada dels programes de cada especialitat.

L’accés es realitza mitjançant una convocatòria anual de proves selectives per accedir a les places de formació sanitària especialitzada, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, i que està oberta a persones que han cursat estudis de medicina, farmàcia, química, biologia, bioquímica, psicologia, física i infermeria.