Torna

Servei de Formació

 

Acreditació formació continuada

La Secretaria Tècnica de la Comisió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB) és l ‘órgan especialitzat en matèria de formació continuada de les professions sanitàries, adscrit a la Conselleria de Salut i Consum.

L’ acreditació d’activitats formatives per a professionals sanitaris, a la nostra comunitat autònoma segueix la normativa i Acords de la Comisió de Formació Continuada de les Professsions Sanitàries del SNS i el Decret 29/2018 de 14 de setembre pel que es regula la CFC_IB, el procediment d’ acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que realitzen els experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se deriven.

Per facilitar el procediment de sol·licitud d’ acreditació d’ activitats formatives, la CFCPS-SNS va aprovar al plenari del 20 de desembre del 2018, la Guia per a entidades formadores o proveïdores de formació, que es va actuatlizant periòdicament per mitjà d’acords que s’aproven al plenari.

go.gif Normes, procediment i formularis de sol·licitud d'acreditació

A la nostra comunitat autònoma es va implentar al desembre del 2019 una plataforma per a la gestió de les sol·licituds d’ acreditació de la formació continuada.

Recomanem que abans de sol·licitar per primera vegada una acreditació, llegeixi amb cura la Guia per a entitates proveïdores i el Manual de l’usuari de la plataforma.

go.gif Guia per a entitats proveïdores de formació sanitària

go.gif Activitats acreditades