Torna

Servei de Formació

Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris

Les normes de tramitació i el model de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada de professions sanitàries segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, por el qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les professions sanitàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Guia_UDMFyC_2010.pdf Informació sobre l'Acreditació d'Activitats de Formació Continuada 

Sol_licitud_acreditacio.doc Model Sol·licitud 

Sol_licitud_acreditacio.doc Formulari d'Activitats de Formació Continuada NO Presencials 

Sol_licitud_acreditacio.doc Formulari d'Activitats de Formació Continuada Presencials

 Taxes del servei