Torna

Servei de Formació

ESDEVENIMENT DESTACAT


Més informació, programa i inscripció aquí


serveiformacio.jpg

 

El Servei de Formació Sanitària de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut acredita les activitats de formació continuada de les professions sanitàries i coordina la formació sanitària especialitzada a les Illes Balears.

L’objectiu del Servei de Formació Sanitària és ajudar i informar els professionals sanitaris sobre els assumptes relacionats amb la docència i la formació, perquè puguin adquirir i millorar les seves competències per desenvolupar amb eficàcia les funcions pròpies del seu lloc de feina.

Les funcions principals del Servei són les següents:

  • Acreditar els programes de formació continuada dels professionals sanitaris i coordinar el funcionament de la Comissió de Formació Continuada.
  • Definir i desenvolupar les polítiques de formació sanitària especialitzada dels professionals sanitaris i tutelar i desenvolupar els processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut (residents de formació sanitària especialitzada).
  • Col•laborar en la creació d’unitats i centres de recerca en salut i fer-ne el seguiment, així com garantir el funcionament del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEIC-IB).
  • Facilitar l’accés a la documentació científica als professionals sanitaris de la CAIB (Bibliosalut).

A més, el Servei de Formació Sanitària presta els serveis següents:

  • Reconeixement d’ interès sanitari per a  actes de caràcter científic (Ordre de 19 de juny de 1984).
  • Certificació definitiva dels psicòlegs generals sanitaris.
  • Reconeixement de títols de formació professional de la branca sanitària (RD 1837/2008, que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu).
  • Homologació dels títols d’especialistes comunitaris i extracomunitaris (reconeixement de títols d’especialistes dels estats no membres de la Unió Europea. RD 459/2010, de 16 d’abril).
  • Registre d’entitats formadores en DESA (Decret 137/2008, de 12 de desembre, i Decret 77/2012, de 21 de setembre).