Torna

Servei d'Educació Ambiental

 

Centres_ecoambientals 265.jpg

PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS - CURS 2021 - 2022

La Conselleria de Medi Ambient i Territori, juntament amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, convoquen la divuitena edició del Programa de Centres Ecoambientals.

L’edició d’enguany presenta dues modalitats de programa. Per una banda, el Programa de Centres Ecoambientals A amb una formació durant el primer trimestre i una acreditació de 30 hores a final de curs, a part de l’assessorament dels tècnics mediambientals als centres i l’obtenció del guardó, si escau. Per una altra banda, el Programa Centres Ecoambientals B, que només té l’assessorament dels tècnics mediambientals als centres i l’obtenció del guardó, si escau. Consultau les instruccions i els annexos específics per a cada modalitat de programa. 

Finalitat

Impulsar l’educació ambiental en els centres educatius de les Illes Balears i donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.

Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixin educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional, centres d’educació especial i de persones adultes durant el curs 2021-2022.

Termini per entregar la memòria

Fins al dia 30 de juny de 2022 per al centres ecoambientals modalitat B. Fins el 24  de juny de 2022 per al centres ecoambientals modalitat A.

DOCUMENTS

PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS - CURS 2022 - 2023

La Conselleria de Medi Ambient i Territori, juntament amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, convoquen la dinovena edició del Programa de Centres Ecoambientals.

Documentació:

Més informació

Servei de Qualitat Ambiental i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori – Francesc Bennàssar (telèfon: 971 176 666 – extensió 67182. Adreça electrònica: fbennassar@dgmambie.caib.es).
Servei d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional – Miquel Àngel Pérez (telèfon: 971 177 781 – extensió 62313. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es).

RECURSOS