Torna

Salut i Gènere

Coordinació Autonòmica de Salut i Gènere

logo_sigib.pngSegons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), integrar les perspectives de gènere en la salut pública significa tenir en compte les diferents necessitats de la dona i de l'home en totes les fases del desenvolupament de polítiques i programes. L'objectiu fonamental és aconseguir la igualtat de gènere.

La incorporació d'una perspectiva de gènere en la salut pública parteix del reconeixement de les diferències entre l’home i la dona en els resultats, experiències i riscos sanitaris. Implica, també, abordar la influència dels factors socials, culturals i biològics en els resultats sanitaris, per millorar així l'eficiència, cobertura i equitat dels programes.

Durant els últims anys s'han començat a fer visibles dades significatives sobre les diferències en la forma d'emmalaltir i morir entre homes i dones. Això ha donat peu a què es comenci a reflexionar sobre l'existència d'un possible biaix de gènere en els temes relacionats amb la salut; biaix que ha facilitat l'anomenada "Invisibilitat" de la dona en les àrees d'investigació sobre la salut, la formació de professionals i les cures assistencials.

La violència de gènere és, sens dubte, la màxima expressió de la desigualtat existent entre les dones i els homes. Segons la OMS és una vulneració dels drets fonamentals i un factor essencial en el deteriorament de la salut. La magnitud que ha assolit en els últims anys, fa que la violència es trobi actualment entre les prioritats en salut. Cal per tant, concentrar els esforços de manera que les intervencions per a la prevenció, la detecció i l'adequada atenció a les dones víctimes siguin cada vegada més efectives.

Carme Vidal
Coordinadora de Salut i Gènere.
  

DESTACATPrincipals resultats macroenquesta 2019

go.gif Descarregar document


 

"Som diferents, però no per això desiguals"

També en la salut!

 Descarregar cartell


 

28 de maig. Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones

La història del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones es remunta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud a San José, Costa Rica, el maig de 1987. La intenció era fer visible la desigualtat de les dones en termes de salut, fent públiques les seves demandes i el compromís de les administracions per afavorir-les.

La perspectiva de gènere en la salut permet visibilitzar fins a quin punt els diferents rols atribuïts a dones i homes i les relacions desiguals de poder es vinculen socialment als seus comportaments vers la salut. D’altra banda, fa que es qüestioni la ciència mèdica androcèntrica, basada en un model masculí, i que s’investiguin les diferències biològiques més enllà de les purament reproductives.


 

Atenció a dones víctimes de violència masclista derivada de l'estat d'alarma per COVID-19

Informació, assessorament i acompanyament


 

8 de març Dia Internacional de la Dona

Descarregar cartell


La violència contra les dones és un problema de salut. Et podem ajudar!

Cartell editat en 16 idiomes

 Descarregar cartell


Fes passes per aconseguir un món més igualitari i just

Veure cartell (PDF)


L'IBDona presenta l'estudi "La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys"

Centre d'informació de la dona: CID

Informació dirigida a
- Dones residents a Mallorca
- Dones víctimes de violències masclistes i/o persones del seu entorn

Descarregar fullet (PDF)


Cartell guanyador del concurs commemoratiu al 25 de novembre que ha organitzat Salut i Gènere de la Direcció General de Salut Pública i Participació

Veure cartell (PDF)


Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones

La Direcció General de Salut Pública i Participació, a través de la Coordinació de Salut i Gènere, vol commemorar enguany el 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, fent un manifest participatiu a partir de les opinions recollides del personal que treballa en aquesta Direcció General.

go.gif  Llegir el manifest  go.gif Ampliar cartell


25 de novembre dia Internacional de la no violència masclista

Participació dels professionals de la Sanitat de les Illes Balears, per commemorar dia 25 de novembre, dia internacional de la no violència masclista.

Veure el vídeo en youtube


Mutilación Genital Femenina
Protocol comú d'actuació sanitària.

Pàgina Web Descarregar tríptic  


Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Us comunicam que el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, de la Direcció General de Salut Pública i Participació, dirigit a totes les dones de la nostra comunitat amb edats compreses entre  els 50 i els 69 anys, posa a disposició de les mateixes la possibilitat de demanar cita a través de tramitació telemàtica en la web de la Conselleria de Salut.

Pàgina Web Accés a la pàgina web