Torna

Salut i Gènere

Mutilació genital femenina
  

Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació €genital femenina a les Illes Balears

  Compromís preventiu de no mutilació genital femenina

  Model de compromís de no MGF durant un viatge al país d’origen (protocol nacional)

  Compromiso preventivo de no mutilación genital femenina

  Modelo de compromiso de no MGF durante un viaje al país de origen (protocolo nacional)

  Preventive commitment not to perform female genital mutilation

  Commitment not to perform FGM when travelling to countries of origin

  Engagement préventif de non mutilation génitale féminine

  Engagement de non MGF pendant un voyage au pays d’origine

  Compromís preventiu de no mutilació genital femenina (Àrab)

  Model de compromís de no MGF durant un viatge al país d'origen (Àrab)

Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació genital femenina a les Illes Balears
Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina(MGF)
Diagnòstic sobre mutilació genital femenina a Mallorca. Setembre 2014. Metges del Món

Mutilació genital femenina. Protocol comú d'actuació sanitària.

 

Guia de recursos. Prevenció i sensibilització davant la mutilació genital femenina
Guia per a professionals. La MGF a Espanya. Prevenció i intervenció. UNAF
Tríptic. Informació per a la salut de dones i nines
Informe A / 75/279 de Nacions Unides. Intensificació dels esforços mundials per a l'eliminació de la mutilació genital femenina