Torna

Portal de Salut

Destacats

Recorregut solidari Run4ELA

Recorregut solidari de 4 km, dissabte 27 d'octubre, organitzat per l'associació ELA Balears
Més informació

Vídeo de presentació del Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut - CEPS

Més informació

III Jornada de Promoció i Educació per a la Salut en els Centres Educatius a les Illes Balears "SALUT EN XARXA"

Sessions formatives per al personal sanitari de medicina i infermeria dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

 

Accedeix a les nostres àrees temàtiques

Promoció i protecció de la salut.
Vigilància epidemiològica.
Anàlisi i avaluació de l’estat de salut de la població, de les malalties i de l’impacte en salut de les polítiques públiques.
Prevenció de les malalties.
Vacunació.
Programes de detecció precoç de càncer.
Lluita contra el tabaquisme.
Prevenció del VIH.
Prevenció i tractament de les drogodependències.
Promoció, protecció i vigilància de la salut en l’àmbit laboral.
Salut ambiental.
Seguretat alimentària i nutrició.
Planificació i ordenació sanitària.
Definició de la cartera de serveis i prestacions sanitàries.
Registre de professionals sanitaris.
Ordenació farmacèutica, autorització i control d’establiments i serveis d’atenció farmacèutica.
Control de medicaments i productes sanitaris.
Farmacovigilància.
Inspecció, control, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris.
Avaluació de la qualitat assistencial i acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris.
Gestió i avaluació dels registres i sistemes d’informació.
Formació sanitària especialitzada.
Investigació.

 

Webs institucionals