Torna

Portal de Salut

Destacats

Campanya de vacunació contra la grip estacional 2018-2019

Del 7 de novembre fins al 19 de desembre.
Un any més, la Conselleria de Salut posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip.

IV Jornada de l'Estratègia de la Malaltia Renal Crònica de les Illes Balears

14 de desembre, Hospital Son Llàtzer

Vídeo de presentació del Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut - CEPS

Més informació

 

Accedeix a les nostres àrees temàtiques

Promoció i protecció de la salut.
Vigilància epidemiològica.
Anàlisi i avaluació de l’estat de salut de la població, de les malalties i de l’impacte en salut de les polítiques públiques.
Prevenció de les malalties.
Vacunació.
Programes de detecció precoç de càncer.
Lluita contra el tabaquisme.
Prevenció del VIH.
Prevenció i tractament de les drogodependències.
Promoció, protecció i vigilància de la salut en l’àmbit laboral.
Salut ambiental.
Seguretat alimentària i nutrició.
Planificació i ordenació sanitària.
Definició de la cartera de serveis i prestacions sanitàries.
Registre de professionals sanitaris.
Ordenació farmacèutica, autorització i control d’establiments i serveis d’atenció farmacèutica.
Control de medicaments i productes sanitaris.
Farmacovigilància.
Inspecció, control, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris.
Avaluació de la qualitat assistencial i acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris.
Gestió i avaluació dels registres i sistemes d’informació.
Formació sanitària especialitzada.
Investigació.

 

Webs institucionals