Torna

Registre Unificat de Maltractament Infantil de les Illes Balears (RUMI)

Per tal de procedir a la valoració del menor, és necessari emplenar els dos formularis.

Informe valoració Serveis Socials.pdfInforme valoració Serveis Socials.pdf

Recollida informació.odtRecollida informació.odt