Torna

Registre Unificat de Maltractament Infantil de les Illes Balears (RUMI)

Per tal de procedir a la valoració del menor, és necessari emplenar els dos formularis.

És un formulari que permet emplenar, sempre que es descarregui l'arxiu i es guardi a l'ordinador.

 

Informe valoració Serveis Socials.pdfInforme valoració Serveis Socials.pdf

Balora.pdfBalora.pdf