Torna

Publicacions


Adjunts trobareu enllaços als documents relatius a l'anàlisi de dades dels diferents programes de serveis socials que es desenvolupen a les Illes Balears.

Pàgina Web Revista Afers Socials
Pàgina Web Estadístiques
Pàgina Web Memòries
Pàgina Web Informes
Pàgina Web Enllaços a plans i estudis