Torna

Pressuposts Generals

Pressupots 2019

Portal de dades obertes dels pressuposts de la CAIB

Finances del Sector Públic

Presentació del projecte dels pressuposts generals de 2019: RDP Projecte PG 2019.pdfRDP Projecte PG 2019.pdf

Si voleu descarregar els pressuposts del 2019, premeu aquí.

Si voleu accedir a la versió vigent de la Llei dels pressuposts generals per al 2019, premeu aquí