Torna

Pressuposts Generals

Projecte de pressupots 2019

Portal de dades obertes dels pressuposts de la CAIB

Finances del Sector Públic

Presentació del projecte dels pressuposts generals de 2019: RDP Projecte PG 2019.pdfRDP Projecte PG 2019.pdf

Si vol tenir el projecte de pressuposts del 2019 en el seu ordinador, premi aquí.