Torna

Ordenació del comerç

  Promocions i ofertes                  

                   

 VENDA EN PROMOCIÓ O EN OFERTA

 

 

CONCEPTE

 

Venda que té la finalitat de donar a conèixer un nou producte o article, o aconseguir l'augment de venda dels existents, o el desenvolupament d'un o diversos comerços

 

 

REQUISITS

 

  • La venda en promoció o en oferta ha d'anar precedida o acompanyada de la suficient informació al públic, en la qual han de figurar amb claredat:

 

           a) El producte o productes objecte de la promoció.

           b) Les condicions de venda.

 

 

 

EXISTÈNCIES

 

  • El comerciant ha de disposar d'existències suficients per fer front a l'oferta.

 

  • Si durant la promoció s'exhaureixen els productes oferts, el comerciant pot preveure el compromís de la reserva del producte seleccionat durant un període determinat, en les mateixes condicions i preu de l'oferta.

 

  • Si el comprador no està conforme amb aquesta mesura o ha transcorregut el termini de la reserva sense que el comerciant hagi pogut atendre la demanda, el producte sollicitat s'ha de substituir per un altre de condicions i característiques similars.

 

 

 

QUALITAT DELS ARTICLES

 

 

  • Els articles que es vulguin vendre com a productes en promoció es poden adquirir amb aquesta finalitat exclusiva, no poden estar deteriorats, ni ser d'una qualitat inferior que els mateixos productes que hagin de ser objecte d'una futura oferta ordinària a preu normal.