Torna

OPOSICIONS 2020

Novetat 22/06/2020


Tràmit de desistiment de participació a les proves selectives convocades per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 (BOIB núm. 24, de 25 de febrer) i sol·licitud de la devolució de la taxa abonada, d’acord amb el punt 7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a les proves selectives (BOIB núm. 112 , de 20 de juny).

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

  • Sol·licitud de participació a les proves selectives de la qual vol desistir.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Model 046 del pagament realitzat
  • Declaració responsable de veracitat de dades bancàries PDF

>>>

(aquest tràmit està actualment tancat)


  • Resolució de 17 de juny de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

El termini esmentat es reprendrà, exclusivament, els dies 29 i 30 de juny de 2020.

>>>

(aquest tràmit està actualment tancat)