Torna

Matrícula PBAU

Convocatòria ordinària PBAU 2020 (juliol)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 25 al 29 de maig de 2020, ambdós inclosos.
 2. Enviament full d'incidències al Servei d'Ordenació Educativa per correu electrònic: dia 18 de juny.
 3. Enviament documentació UIB: 22 de juny (amb la matrícula actualitzada).

 1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 3 al 10 de juny.
 2. Pagament matrícula a UIBdigital: del 30 de juny al 6 de juliol.
 3. Publicació lloc d'examen: a partir del 2 de juliol.
 4. Realització de les proves: dies 7, 8 i 9 de juliol.
 5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 16 de juliol (15.00 h).
 6. Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 16 al 20 de juliol.
 7. Publicació dels resultats definitius: 27 de juliol (15.00 h).
 8. Sol·licitud per veure exàmens: 28 i 29 de juliol.

Convocatòria extraordinària PBAU 2020 (setembre)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 22 al 24 de juliol.
 2. Enviament full d'incidències al Servei d'Ordenació Educativa per correu electrònic: dia 30 de juliol.
 3. Enviament documentació UIB: 31 de juliol (amb la matrícula actualitzada).

 1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 3 al 7 d'agost.
 2. Pagament matrícula a UIBdigital: de 3 al 7 de setembre.
 3. Publicació lloc d'examen: a partir del 4 de setembre.
 4. Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de setembre.
 5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 16 de setembre (15.00 h).
 6. Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 16 al 18 de setembre.
 7. Publicació dels resultats definitius: 25 de setembre (15.00 h).
 8. Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de setembre.

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783