Torna

Matrícula PBAU

Coma novetat, enguany s'utilitzaran els codis per poder fer una matrícula més acurada.

Codi

 Tipus alumne

Selecció alumnes

Tipus matrícula

B

Alumnes que cursen batxillerat.

llista desplegable per cursos

Bloc d’accés obligatori i bloquejat + bloc d’admissió

BAC

Alumnes batxillerat amb títol anterior a 2020 i matrícula PBAU completa

Introduir DNI i 1r llinatge

Bloc d’accés obligatori i bloquejat + bloc d’admissió

BAD

Alumnes batxillerat amb títol anterior a 2020 i només bloc d'admissió a PBAU

Introduir DNI i 1r llinatge

Només bloc d’admissió

T

Alumnes que cursen CFGS

llista desplegable per cursos

Només bloc d’admissió

TT

Alumnes amb títol CFGS anterior a 2020.

Introduir DNI i 1r llinatge

Només bloc d’admissió