Torna

Material didàctic

Escola, salut i feina-PER UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓ

 

Editat pel Govern de les Illes Balears amb l’autorització de l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS) - 3ª edició. Equip de treball:  Pere Boix, Alfonso A. Calera, Juan Carrasco i Pilar Collado.

L’objectiu és desenvolupar una cultura de la prevenció de riscs i la salut laboral entre l’alumnat d’ESO, mitjançant unitats didàctiques pràctiques i útils de les següents  àrees:


-          Català: Tot per l’aire

-          Anglès: Preventing back injuries

-          Educació plàstica i visual: Senyals de seguretat

-          Educació física: Transportam correctament

-         Ciències socials: Qui va construir els monuments – Explotació laboral infantil – Emigració, feina i salut – La feina a través de la història

-          Matemàtiques: Estadístiques d’accidents laborals

-          Tecnologia: Prevenció de riscs al treball escolar

-          Ciències naturals: Foc – Coneix allò que uses – Les malalties no cauen del cel

-          Llengua castellana: Periodismo y salud laboral

-          Glossari terminològic

 

escolasalutifeins.png

 

TREBALL_3A_EDICIO.PDF Descarrega Escola, salut i feina-PER UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓ