Torna

Material didàctic

A casa, a l'escola i al carrer... NO BADIS! OBRE ELS ULLS!

   A casa, a l'escola i al carrer... NO BADIS! OBRE ELS ULLS!  Programa cedit per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de  fomentar  la cultura preventiva  des de l'escola.

nobadis.JPG

 

Arxiu Genèric Sol·licita la  carpeta del professorat que inclou:

 • Guia d'activitats: Orientacions pel professorat
 • En Pau i la Laia aprenen a no badar -  DVD pensat per desenvolupar en grup una activitat d'anàlisi i de discussió amb els objectius d'aprendre a identificar situacions de perill per a la persona i els danys que es poden produir per una conducta inconscient, així com evitar els possibles danys aplicant mesures de prevenció. 

  Arxiu Multimedia Descarrega el DVD: En Pau i na Laia aprenen a no badar  

 • El pla d'emergència - Activitat múltiple amb visionat del DVD Calma, és una emergència, per treballar l'enquesta, les conclusions i les propostes de millora.

  Arxiu Multimedia Descarrega el DVD: Calma, és una emergència!

 •  Joc de cartes "No badis" i joc de taula "Ull viu" - Per utilitzar de forma complementària en el moment que es consideri més adient.

Arxiu Genèric Sol·licita els fulls de treball per l'alumnat:

 • Qui se la juga? -  Activitat d'identificació de perills a les imatges representades en un pòster per realitzar un treball sobre paper i una discussió en grup.
 • Objectiu: zero accidents  - Activitat sobre paper basada en un article de diari per treballar amb dades estadístiques.
 • Desxifrem el missatge - Activitat de classificació i interpretació de cartells.