Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

Adreça: C/ del Ter, 16, (Ed. Alexandre Rosselló Pastors, 2a planta ( Polígon de Son Fuster). 07009 Palma.
Tel.: 971177778
Fax: 971176869
Email: spl@dgfpfp.caib.es

PERSONAL

Mercè Isern Toral: Cap de Servei

Lluc Socies Cantallops: Programa Auxiliars de Conversa, Dinamització Àrea Alemany

David Crespí Heredia: Erasmus+ Educació Escolar i Educació per a Adults

Óscar Millán Núñez: Erasmus+ FP i Educació Superior

César Barberà Ferrero: Decret de Llengües, Cooperació Educativa Francesa

Jordi Marín i Badenes: Coordinació representació autonòmica en el Consell d'Educació de la Unió Europea,Programa pilot Euro Parlament, Programes de mobilitat internacional del personal docent