Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

Adreça: C/ del Ter, 16, (Ed. Alexandre Rosselló Pastors, 2a planta ( Polígon de Son Fuster). 07009 Palma.
Tel.: 971177778
Fax: 971176869
Email: spl@dgpice.caib.es