Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

.

Introducció al programa d'Auxiliars de Conversa

.

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de constituir una pràctica internacionalment reconeguda per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes, els auxiliars de conversa contribueixen a un apropament més natural als aspectes geogràfics, socials, culturals, econòmics i d’actualitat dels països de referència, que suposen un increment de la motivació per aprendre llengües estrangeres i alhora aporten elements de contrast per comprendre millor la nostra pròpia cultura.

 

És per això que la Conselleria d’Educació i Universitat participa des de fa uns quants anys en el Programa d’Auxiliars de Conversa, dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Gràcies a aquest Programa, la gran majoria de centres educatius de les Illes Balears han acollit al llarg dels anys auxiliars de conversa nadius amb resultats molt positius i beneficiosos tant per als alumnes com per als docents.