Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Els candidats se poden registrar a través de la plataforma Profex i emplenar el seu currículum amb mèrits que desitgin aportar. Se recomana seguir les passes acuradament a l'hora d'emplenar els documents i registrar la sol·licitud per evitar defectes que puguin resultar en l'exclusió dels participants. 

A través d'aquest programa el professorat amb la nacionalitat espanyola podran sol·licitar una plaça per treballar com a professors visitants als Estats Units, Canadà, Regne Unit i Xina. 

A través de este programa se puede solicitar una plaza para trabajar como profesor visitante en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Hi ha tres modalitats: ensenyament d'infantil, primària i secundària. 

Enguany es convoquen 596 places en total per països, estats i províncies. la distribució de les places la trobareu a l'annex 1 de la convocatòria. Aquestes xifres es podran modificar en funció de les necessitats de les autoritats educatives contratants. 

La remuneració dels candidats variarà en funció a l'autoritat educativa contratant, la seva experiència docent i formació acadèmica. Els candidats sel·leccionats ahuran d'asumir els costs del viatge per la seva incorporació al centre educatiu de destí, així com altres despeses derivades de l'obtenció del visat, del permís de treball o de la documentació que li sigui requerida. 
 

Novetats

02/12/2019

Convocatòria Programa de professors visitants als Estats Units d'Amèrica, Canadà, Regne Unit i Xina curs 2020-2021

Avís urgent: Per problemes tècnics amb la basa de dades del Ministeri que dificulten l'accès a Mooodle, s'ampliarà el termini per lliurar les sol·licituds s'ha ampliat fins al dimecres 4 de desembre a les 14.00.