Torna

Informes Estat del Medi Ambient

Estat del Medi Ambient a les Illes Balears 2012-2015

Informe completDes d'aquí podeu descarregar els diferents capítols de l'informe Estat del Medi Ambient 2012-2015, el document resum i la cartografia.

 

 INFORME ESTAT DEL MEDI AMBIENT 2012-2015

CAPÍTOLS PRINCIPALS
1 METEOROLOGIA (català) (castellà)
2 AIRE (català) (castellà)
3 AIGÜES CONTINENTALS (català) (castellà)
4 SÒLS (català) (castellà)
5 MEDI TERRESTRE (català) (castellà)
6 BIODIVERSITAT (català) (castellà)
7 MEDI MARÍ (català) (castellà)
8 ENERGIA (català) (castellà)
9 RESIDUS (català) (castellà)
CAPÍTOLS COMPLEMENTARIS
10 CANVI CLIMÀTIC (català) (castellà)
11 TERRITORI (català) (castellà)
12 TRANSPORTS (català) (castellà)
13 DISTINTIUS AMBIENTALS (català) (castellà)
14 AGRICULTURA ECOLÒGICA (català) (castellà)
15 EDUCACIÓ I INFORMACIÓ AMBIENTALS (català) (castellà)
DOCUMENT RESUM (català) (castellà)
CARTOGRAFIA (català) (castellà)