Torna

Informes Estat del Medi Ambient

Estat del Medi Ambient a les Illes Balears 2008-2011

Informe complet


L'informe complet només existeix en format digital, en català i en castellà. Des d'aquí podeu descarregar els diferents capítols de l'informe, el document resum i la cartografia.

 

 

INFORME ESTAT DEL MEDI AMBIENT 2008-2011             

CAPÍTOLS PRINCIPALS

0 INTRODUCCIÓ (català)   (castellà)
1 METEOROLOGIA (català) (castellà)
2 AIRE (català) (castellà)
3 AIGÜES CONTINENTALS (català) (castellà)
4 SÒLS (català) (castellà)
5 MEDI TERRESTRE (català) (castellà)
6 BIODIVERSITAT (català) (castellà)
7 MEDI MARÍ (català) (castellà)
8 ENERGIA (català) (castellà)
9 RESIDUS (català) (castellà)

CAPÍTOLS COMPLEMENTARIS

10 TERRITORI (català) (castellà)
11 TRANSPORTS (català) (castellà)
12 DISTINTIUS AMBIENTALS (català) (castellà)
13 AGRICULTURA ECOLÒGICA (català) (castellà)
14 EDUCACIÓ I INFORMACIÓ AMBIENTALS (català) (castellà)

  

DOCUMENT RESUM (català) (castellà)

  

CARTOGRAFIA (català) (castellà)