Torna

Ajudes FSE 2014-2020 d'educació a les Illes Balears

 

Logotip FSE

Logotip MECD

 

 

 

 

 

 

El “Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació de l'FSE 2014-2020” consisteix en un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació Cultura i Esport i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual s’articula el finançament per part del Ministeri i el cofinançament, per part del Fons Social Europeu, de la implantació de la Formació Professional Bàsica, introduïda per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de novembre, per a la millora de la qualitat educativa.

La taxa de cofinançament a càrrec de l'FSE és del 50 % i, per part, la del Ministeri també és del 50 %.

Es cofinancen les hores lectives dels professors que imparteixen classe. Se n’exceptuen, si n’hi ha, les hores dedicades al mòdul de Formació a centres de treball.

El lema d’aquest Programa és: “L'FSE inverteix en el teu futur”.

Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació de l'FSE 2014-2020

FINANÇAMENT ECONÒMIC

 

FSE+MECD 2014 2015 2016 2017 TOTAL
FPB 1.062.249,83€ 3.211.949,43€ 6.414.816,76€ 4.487.648,33€ 15.176.664,35€
ESO 0,00€ 329.270,53€ 2.468.610,13€ 5.100.936,67€ 7.898.817,33€

 

Consulta de les entitats beneficiàries de les ajudes de l'FSE: Comunitats Autònomes i unitats del Ministerio de Educación y Formación Profesional