Torna

FONS SOCIAL

>>> Ajudes per estudis 

> Terminis

 NORMES GENERALS


Terminis

 

El termini de presentació de sol·licituds d’aquesta modalitat d’ajuda comença dia 1 de gener i finalitza dia  30 d’abril  de l’exercici pressupostari immediatament posterior al de l’inici de cada curs escolar.

 

<tancar>