Torna

FONS SOCIAL

Ajudes per discapacitats

Objectes i definició (art. 15) Arxiu de text
Terminis (art. 6.2) Arxiu de text
Requisists i documentació (art. 17) Arxiu de text
Import (anar a la taula) Pàgina Web
Model d'instància PDF
Autorització per a la consulta d'informació personal mitjançant els serveis d'intermediació de dades PDF
Cobrament a nòmina (resolució publicada al Portal del Personal) Pàgina Web
Tràmit telemàtic Pàgina Web