Torna

FONS SOCIAL

>>> Bestretes ordinàries

> Modalitats (art. 30.1)

 


TÍTOL VIII.

BESTRETES DE LES RETRIBUCIONS

Article 30.
- Modalitats de les bestretes ordinàries

1. El personal inclòs a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret té dret a la concessió de bestretes ordinàries, sense cap interès, fins al cent per cent de la seva retribució líquida mensual, sempre que no es prevegi la finalització de la seva relació amb l’Administració abans de finalitzar el mes en què se sol·licita. Aquesta bestreta ha de ser compensada a la nòmina corresponent al mes següent a la percepció.

 

<tancar>