Torna

FONS SOCIAL

>>> Ajudes per fills menors de devuit anys

> Objecte i definició (art. 12)

 


TÍTOL III.

AJUDES PER FILLS MENORS DE DEVUIT ANYS


Article 12. - Objecte i definició de les ajudes per fills menors de devuit anys

L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de concedir, a través de la conselleria d’Educació i Cultura, als treballadors i funcionaris a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret i que tenguin fills menors de devuit anys, una ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter general en la guarda, custòdia i educació d’aquests fills. Aquesta ajuda es percebrà mensualment fins que els fills compleixin devuit anys, inclòs el mes íntegre del seu compliment.
<tancar>