Torna

FONS SOCIAL

Ajudes per estudis

Objectes i definició (art. 18) Arxiu de text
Terminis (art. 6.3) Arxiu de text
Requisists i documentació (art. 19, 20 i 21) Arxiu de text
Taula Resum (imports) Pàgina Web
Model d'instància PDF
Autorització per a la consulta d'informació personal mitjançant els serveis d'intermediació de dades PDF
Cobrament a nòmina (resolució publicada al Portal del Personal) Pàgina Web