Torna

Epidemiologia

Sistema d’informació sobre l’Onada de Calor

Sistema d’informació vigent des de l’any 2004 i englobat en un programa de vigilància i intervenció on participen altres institucions com són el Ministeri de Sanitat, el Ministeri de Medi Ambient, Ib-salut, Gesma etc. El sistema de vigilància està constituït per indicadors meteorològics, de mortalitat i de demanda assistencial. Concretament i només durant el període de risc (juny a setembre) es fa un seguiment d’indicadors de mortalitat diària (registres civils, residències d’ancians, i hospitals de la xarxa sociosanitària pública), evolució de temperatures (reals i previsions a cinc dies vista), urgències ateses en el sistema públic i finalment notificacions urgents de casos i ingressos hospitalaris per “cop de calor”.