Torna

Epidemiologia

 

El Servei

El servei d'Epidemiologia en el context de la Vigilància en Salut Pública centra les seves activitats en els sistemes següents: Malalties de Declaració Obligatòria, brots epidèmics, Sida-VIH, Malalties Rares, Sistema de Vigilància de la Infecció Respiratòria Aguda, Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, Sistema d'informació sobre l'Ona de Calor, Registre de treballadors exposats a amiant, Registre de mortalitat, Coordinació de plans (Malaltia de Creutzfeldt-Jacob, Pla d'eradicació de la poliomielitis, Pla d'eliminació del Xarampió i Programa de Vigilància i Control de la Tuberculosi) i Sistema de resposta a emergències i incidències.

 

Accessos directes

 

Novetats

link3 Publicació de l'informe 6 de Monkeypox [5 d'agost 2022]
link3 Publicació del resum de dades 114 COVID-19, Illes Balears [4 d'agost 2022]
link3 Actualització dels documents relacionats de Monkeypox [6 de juliol 2022]
link3 Actualització dels Protocols de notificació i documents relacionats de Monkeypox [4 de juliol 2022]
link3 Publicació de l'informe número 1 de vigilància de Monkeypox a les Illes Balears [1 de juliol de 2022]
link3 Actualització de l'Estratègia COVID-19 document adaptat [16 de juny 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació de cas de COVID-19, Illes Balears [16 de juny 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació de Botulisme i definició de cas i document Altres MDO [24 de maig 2022]
link3 Publicació de l'enquesta adaptada d'Hepatitis alerta 2022 [29 d'abril de 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació de brots i de l'Estratègia COVID-19 document adaptat [11 d'abril 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació i definició de cas de Brucelosi
link3 Publicació del Protocol de notificació i definició de cas de Carboncle
link3 Publicació del protocol de notificació i altres documents de Grip Aviària [10 de març 2022]
link3 Publicació informes VIH-SIDA [novembre 2021]
link3 Actualització definició de cas de EETH [octubre 2021]
link3 Actualització del protocol de notificació de cas COVID-19 [17 de setembre 2021]
link3 Actualització del protocol de notificació de cas i de la estratègia DGSP COVID-19 [18 d'agost 2021]
link3 Publicació de l'informe del Registre de població de Malalties rares de les IB 2010-2018 [maig 2021]
link3.gif Publicació del Pla per a la Prevenció i Control de la Tuberculosi a Espanya

 

 

Enllaços

 

 

Contacte