Torna

Servei d'Epidemiologia

El Servei

El servei d’epidemiologia te com objectius principals impulsar, gestionar i avaluar sistemes d’informació sanitària. Actualment, el servei d’epidemiologia gestiona sistemes diversos:

Sistema de Vigilància Epidemiològica de les Malalties de Declaració Obligatòria, Sistema de Vigilància epidemiològica dels brots epidèmics, Sistema de informació sobre Sida-VIH, Sistemes d’informació, Vigilància de grip (Xarxa Sentinella de Grip, Vigilància de casos greus, Vigilància de casos hospitalitzats), Registre de la Malaltia de Creutzfeldt-Jacob, Registre de les Interrupcions Voluntàries d’Embaràs, Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues, Sistema d’informació sobre l’Onada de Calor, Registre de treballadors exposats a amiant, Registre de resposta a Incidències, Registre de mortalitat, Coordinació de plans (Pla d’eradicació de la poliomielitis, Pla d’eliminació del Xarampió y Programa de Vigilància y Control de la Tuberculosi).

 

Accessos directes

 

Novetats

link3.gif Actualització d'estadístiques MDO 2016-17 (dades definitives) i MDO 2018 (dades provissionals) [4 de setembre de 2018]
link3.gif Actualització dels protocols de notificació i altres documents referents a l'Ebola [agost 2018]
link3.gif Situació epidemiològica del xarampió a la Unió Europea (2017-2018) [juliol 2018]
link3.gif Informació sobre recomanacions de vacunació de xarampió per viatjar a Europa [juliol 2018]
link3.gif Actualització del Protocol de notificació de cop de calor [juliol 2018]
link3.gif Publicació Registre poblacional de malalties rares de les Illes Balears 2010-2015 [juny 2018]
link3.gif Publicació de la fitxa de vigilància de la salut dels treballadors exposats a amiant [maig 2018]
link3.gif Actualització del Protocol de notificació de cop de calor i Informació SIOC [maig 2018]
link3.gif Actualització informació epidemiològica. Estadístiques Malaltia invasiva per pneumococ a les Illes Balears [maig 2018]
link3.gif Actualització del Protocol de notificació, Definició de cas i Altres MDO de Hepatitis A [abril 2018]
link3.gif Actualització del Protocol de notificació de PFA-Polio [abril 2018]
link3.gif Publicació de l'analisi de Malaltia meningocòccica temporada 2016-17 [març 2018]
link3.gif Actualització d'estadístiques de Malalties de Declaració Obligatòria [febrer 2018]
link3.gif Publicació de l'Avaluació ràpida del risc. Brot de febre groga al Brasil [febrer 2018]
link3.gif Publicació de l'Informe de fi de seguiment de l'epidèmia de malaltia per virus Zika [gener 2018]
link3.gif Actualització del Manual de la xarxa sentinella i l'Estratègia de Vigilància [desembre 2017]
link3.gif Publicació de l'informe de juny de 2017 sobre nous diagnòstics d'VIH i SIDA a les Illes Balears [novembre 2017]
link3.gif Publicació de l'informe epidemiològic sobre la situació de la tuberculosi a Espanya. Any 2015 [novembre 2017]
link3.gif Actualització definicions de cas MDO [octubre 2017]
link3.gif Publicació definició de cas PFA-Polio, actualització d'accions davant la detecció d'un cas i protocol de notificació [octubre 2017]
link3.gif Publicació de la Xarxa sentinella de grip temporada 2017-2018 [setembre 2017]
link3.gif Publicació de l'informe IVES 2016 [setembre 2017]
link3.gif Informació actualitzada sobre l'Arbovirosis a les Illes Balears [agost 2017]
link3.gif Actualització del protocol de notificació i definició de cas de Encefalopaties espongiformes transmisibles humanes [juliol 2017]
link3.gif Actualització dels protocols de notificació i documents tècnics de Crimea Congo virus [juliol 2017]
link3.gif Actualització dades Xarampió [juny 2017]
link3.gif Informació sobre l'Arbovirosis a les Illes Balears [juny 2017]
link3.gif Publicació de l'actualització de dades de Tuberculosi a les Illes Balears [juny 2017]
link3.gif Publicació del Registre de Encefalopaties Espongiformes Transmissibles Humanes [maig 2017]
link3.gif Publicació de l'informe de situació i avaluació del risc de transmissió del virus de Crimea-Congo [abril 2017]
link3.gif Actualització de les estadístiques bàsiques i serotip de la Malaltia pneumocòccica [abril 2017]
link3.gif Actualització de l'Avaluació Ràpida del Risc de transmissió de la infecció pel virus Zika [març 2017]
link3.gif Publicació de l'Avaluació Ràpida de Risc de la grip aviària A (H7N9) i actualització de la definició i notificació de cas [març 2017]
link3.gif Actualització del protocol de notificació de Virus Chinkungunya [març 2017]
link3.gif Actualització de la definició de cas de Xarampió [febrer 2017] 
link3.gif Publicació de les estadístiques de Malaltia Invasiva per Pneumococ a les Illes Balears. [febrer 2017] 
link3.gif Publicació de l'informe del Registre de població de Malalties rares de les Illes Balears. [febrer 2017] 

Informació sobre el moscard tigre
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Informació general, document per a gestors de residus i mapa de distribució


Contacte

 
enllaços


seepi.gif