Torna

Epidemiologia

El Servei

El servei d’epidemiologia te com objectius principals impulsar, gestionar i avaluar sistemes d’informació sanitària. Actualment, el servei d’epidemiologia gestiona sistemes diversos:

Sistema de Vigilància Epidemiològica de les Malalties de Declaració Obligatòria, Sistema de Vigilància epidemiològica dels brots epidèmics, Sistema de informació sobre Sida-VIH, Sistemes d’informació, Vigilància de grip (Xarxa Sentinella de Grip, Vigilància de casos greus, Vigilància de casos hospitalitzats), Registre de la Malaltia de Creutzfeldt-Jacob, Registre de les Interrupcions Voluntàries d’Embaràs, Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues, Sistema d’informació sobre l’Onada de Calor, Registre de treballadors exposats a amiant, Registre de resposta a Incidències, Registre de mortalitat, Coordinació de plans (Pla d’eradicació de la poliomielitis, Pla d’eliminació del Xarampió y Programa de Vigilància y Control de la Tuberculosi).

 

Accessos directes

 

Novetats

link3.gif Actualització notificació MDO i brots [novembre 2019]
link3.gif Publicació de l'informe de VIH juliol 2019 [octubre 2019]
link3.gif Actualització protocol de notificació de cas de Tuberculosi [octubre 2019]
link3.gif Publicació dels informes finals de la Xarxa Sentinella de Grip, temporada 2018-19 [octubre 2019]
link3.gif Nota informativa sobre la detecció de Angiostrongylus cantonensis a eriçons a les Illes Balears [setembre 2019]
link3.gif Publicació de l'equip i del manual de la xarxa sentinella, temporada 2019-20 [setembre 2019]
link3.gif Actualització del protocol de notificació de Xarampió [agost 2019]
link3.gif Actualització del protocol de notificació de cas de Tuberculosi [agost 2019]
link3.gif Publicació de l'Informe de situació i avaluació del risc febre Crimea Congo [juliol 2019]
link3.gif Publicació d'Avaluació ràpida de risc Ebola [juliol 2019]
link3.gif Actualització protocol de notificació Tosferina [juliol 2019]
link3.gif Actualització protocol de notificació PFA-Polio [juliol 2019]
link3.gif Publicació protocol de notificació de Parotiditis [juny 2019]
link3.gif Actualització protocol de notificació Malaltia Haemòphius Influenzae [juny 2019]
link3.gif Publicació de l'informe del Registre de Població de Malalties Rares de les Illes Balears [període 2010-2016]
link3.gif Publicació de l'informe 2018 IVE-IB [juny 2019]
link3.gif Actualització protocol de notificació Leismaniosi, Altres MDO i publicació definició de cas [juny 2019]
link3.gif Actualització protocol de notificació Legionel·losi [juny 2019]
link3.gif Actualització protocol de notificació de cop de calor i SIOC [juny 2019]
link3.gif Actualització notificació MDO i brots [maig 2019]
link3.gif Publicació Protocols de notificació Hepatitis B i Hepatitis C [maig 2019]
link3.gif Publicació definicions de cas Hepatitis B i Hepatitis C [maig 2019]
link3.gif Actualització Altres MDO [maig 2019]
link3.gif Actualització del protocol de notificació de Dengue [maig 2019]
link3.gif Actualització dels protocols de notificació de: Còlera, Disenteria bacil·lar i Febre tifoide i paratifoide [maig 2019]
link3.gif Publicació definició de cas de Disenteria Bacilar i actualització Altres MDO [maig 2019]
link3.gif Actualització estadístiques EDO 2017-2018 [maig 2019]
link3.gif Actualització estadístiques i serotip de Malaltia pneumocòccica [maig 2019]
link3.gif Actualització dels protocols de notificació d'Hepatitis A i de malaltia invasiva per streptococcus pneumoniae [abril 2019]
link3.gif Publicació de la Definició de cas de malaltia pneumocòccica i actualització d'altres MDO
link3.gif Actualització del protocol de notificació de virus Chikungunya [març 2019]
link3.gif Actualització del protocol de notificació i definició de cas d'infecció Gonoccòcica [març 2019]
link3.gif Casos de Xarampió en pacients adequadament vacunats [febrer 2019]
link3.gif Publicació de l'informe 2017 de la Xarxa de Vigilància epidemiològica de les Illes Balears [gener 2019]

Informació sobre el moscard tigre
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Informació general, document per a gestors de residus i mapa de distribució


Contacte

 
enllaços






seepi.gif