Torna

Epidemiologia

 

El Servei

El servei d’epidemiologia te com objectius principals impulsar, gestionar i avaluar sistemes d’informació en Salut Pública. Actualment, el servei d’epidemiologia gestiona sistemes diversos:
Sistema de Vigilància Epidemiològica de les Malalties de Declaració Obligatòria, Sistema de Vigilància epidemiològica dels brots epidèmics, Sistema de informació sobre Sida-VIH, registre de Malalties Rares, Vigilància de grip (Xarxa Sentinella de Grip, Vigilància de casos greus, etc.), Registre de la Malaltia de Creutzfeldt-Jacob, Registre de les Interrupcions Voluntàries d’Embaràs, Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues, Sistema d’informació sobre l’Onada de Calor, Registre de treballadors exposats a amiant, Registre de resposta a Incidències, Registre de mortalitat, Coordinació de plans (Pla d’eradicació de la poliomielitis, Pla d’eliminació del Xarampió y Programa de Vigilància y Control de la Tuberculosi)

 

Accessos directes

 

Novetats

link3 Publicació del resum de dades 104 COVID-19, Illes Balears [26 de maig 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació de Botulisme i definició de cas i document Altres MDO [24 de maig 2022]
link3 Publicació de l'enquesta adaptada d'Hepatitis alerta 2022 [29 d'abril de 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació de brots i de l'Estratègia COVID-19 document adaptat [11 d'abril 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació i definició de cas de Brucelosi
link3 Publicació del Protocol de notificació i definició de cas de Carboncle
link3 Publicació de l'Estratègia COVID-19 document adaptat [4 d'abril 2022]
link3 Publicació del protocol de notificació i altres documents de Grip Aviària [10 de març 2022]
link3 Publicació informes VIH-SIDA [novembre 2021]
link3 Actualització definició de cas de EETH [octubre 2021]
link3 Actualització del protocol de notificació de cas COVID-19 [17 de setembre 2021]
link3 Actualització del protocol de notificació de cas i de la estratègia DGSP COVID-19 [18 d'agost 2021]
link3 Publicació de l'informe del Registre de població de Malalties rares de les IB 2010-2018 [maig 2021]
link3.gif Publicació del Pla per a la Prevenció i Control de la Tuberculosi a Espanya

 

 

Enllaços

 

 

Contacte