Torna

Servei d'Epidemiologia

El Servei

El servei d’epidemiologia te com objectius principals impulsar, gestionar i avaluar sistemes d’informació sanitària. Actualment, el servei d’epidemiologia gestiona sistemes diversos:

Sistema de Vigilància Epidemiològica de les Malalties de Declaració Obligatòria, Sistema de Vigilància epidemiològica dels brots epidèmics, Sistema de informació sobre Sida-VIH, Sistemes d’informació, Vigilància de grip (Xarxa Sentinella de Grip, Vigilància de casos greus, Vigilància de casos hospitalitzats), Registre de la Malaltia de Creutzfeldt-Jacob, Registre de les Interrupcions Voluntàries d’Embaràs, Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues, Sistema d’informació sobre l’Onada de Calor, Registre de treballadors exposats a amiant, Registre de resposta a Incidències, Registre de mortalitat, Coordinació de plans (Pla d’eradicació de la poliomielitis, Pla d’eliminació del Xarampió y Programa de Vigilància y Control de la Tuberculosi).

 

Accessos directes

 

Novetats

link3.gif Casos de Xarampió en pacients adequadament vacunats [febrer 2019]
link3.gif Publicació de l'informe 2017 de la Xarxa de Vigilància epidemiològica de les Illes Balears [gener 2019]
link3.gif Actualització de les actuacions davant una sospita de xarampió [21 de novembre de 2018]
link3.gif Publicació de l'informe de SIDA juny-2018 [12 de desembre de 2018]
link3.gif Publicació informe anual Pla d'acció PFAPolio [28 de novembre de 2018]
link3.gif Publicació de l'informe de VIH juliol-2018 [23 de novembre de 2018]
link3.gif Actualització de dades de tuberculosi i publicació d'informes finals 2017-2018 de la xarxa sentinella [2 d'octubre de 2018]
link3.gif Publicació de l'equip sentinella i manual de grip 2018-19  [25 de setembre de 2018]
link3.gif Publicació de l'informe IVE 2017
link3.gif Actualització d'estadístiques MDO 2016-17 (dades definitives) i MDO 2018 (dades provissionals) [4 de setembre de 2018]
link3.gif Actualització dels protocols de notificació i altres documents referents a l'Ebola [agost 2018]
link3.gif Situació epidemiològica del xarampió a la Unió Europea (2017-2018) [juliol 2018]
link3.gif Informació sobre recomanacions de vacunació de xarampió per viatjar a Europa [juliol 2018]
link3.gif Actualització del Protocol de notificació de cop de calor [juliol 2018]
link3.gif Publicació Registre poblacional de malalties rares de les Illes Balears 2010-2015 [juny 2018]

Informació sobre el moscard tigre
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Informació general, document per a gestors de residus i mapa de distribució


Contacte

 
enllaços


seepi.gif