Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

Actualment s'està tramitant la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, els consells i els ajuntaments per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. Amb la signatura d'aquest conveni es pretén crear una xarxa interoperable de punts de recàrrega públics i unificar els avantatges que ofereix cada municipi per a la mobilitat elèctrica.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat actualment emet: 1) el distintiu MELIB(adhesiu per col·locar en el cotxe) i 2) la targeta RFID per accedir gratuïtament als punts de recàrrega MELIB. A continuació, hi podeu trobar la informació corresponent.

1) DISTINTIU MELIB

És un distintiu que identifica els vehicles elèctrics de les Illes Balears, sense perjudici del distintiu que emet la DGT.

Distintiu MELIB (ferratina)

Distintiu MELIB (adhesiu)

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic és conscient que la mobilitat no es restringeix a un sol municipi, per aquest motiu el distintiu pretén unificar criteris i aplicar polítiques comunes que beneficiïn els usuaris de mobilitat elèctrica en tots els municipis per igual, sense la necessitat de disposar d'acreditacions diferents. Les administracions implicades estan fent feina, en aquest sentit, no obstant això, en aquests moments aquests criteris no acaben d'estar unificats com en el cas de l'aparcament gratuït en zona ORA que, de moment, només s'aplica al municipi de Palma.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar-ne els documents, accediu a la fitxa del tràmit 033: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1261009

2) TARGETA PER ACCEDIR ALS PUNTS DE RECÀRREGA MELIB

a) Per a persones físiques, a causa de propers canvis en el sistema de targetes de recàrrega, cal posar-se en contacte amb la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (telèfon 971177300, ext. 62943) per rebre la informació necessària per a l'obtenció de la targeta.

b) Per a les empreses, cal sol·licitar cita prèvia a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (telèfon 971177300, ext. 62943) per a l'emissió de la targeta. La documentació a aportar per a l'emissió de la targeta és la següent:

1. Sol·licitud (model adjunt)

2. Fitxa tècnica

3. Permís de circulació

Mapa i relació de punts de recarrega: