Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

El Govern de les Illes Balears ha posat en marxa el sistema de gestió sobre les recàrregues elèctriques per a vehicles que inclou un mapa dels punts amb recàrrega pública integrats en el sistema MELIB (Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears ). En aquest mapa figuren la ubicació dels diferents punts de recàrrega i el seu estat en temps real.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat actualment emet: 1) el distintiu MELIB (adhesiu per col·locar en el cotxe) i 2) la targeta RFID per accedir gratuïtament als punts de recàrrega MELIB. A continuació, hi podeu trobar la informació corresponent.

1) MAPA DELS PUNTS DE RECÀRREGA AMB L'ESTAT EN TEMPS REAL

 Es pot baixar l'aplicació mòbil MELIB en:

 - iOS (es): https://apps.apple.com/es/app/melib/id1459499726?l=es&ls=1

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundaciobit.melib.app

-  També es pot consultar al web https://www.tib.org/ximelib/public/map.xhtml

                              

            IOS                                                        ANDROID

2) DISTINTIU MELIB

És un distintiu que identifica els vehicles elèctrics de les Illes Balears, sense perjudici del distintiu que emet la DGT.

Distintiu MELIB (ferratina)

Distintiu MELIB (adhesiu)

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic és conscient que la mobilitat no es restringeix a un sol municipi, per aquest motiu el distintiu pretén unificar criteris i aplicar polítiques comunes que beneficiïn els usuaris de mobilitat elèctrica en tots els municipis per igual, sense la necessitat de disposar d'acreditacions diferents. Les administracions implicades estan fent feina, en aquest sentit, no obstant això, en aquests moments aquests criteris no acaben d'estar unificats com en el cas de l'aparcament gratuït en zona ORA que, de moment, només s'aplica en alguns municipis (consultar en l'ajuntament corresponent).

Per consultar la guia de tramitació i descarregar-ne els documents, accediu a la fitxa del tràmit 033: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1261009

3) TARGETA PER ACCEDIR ALS PUNTS DE RECÀRREGA MELIB

3.1 Mallorca

L’obtenció de la targeta de recàrrega per a vehicle elèctric a Mallorca s’ha de tramitar en el punt d'informació de l'estació Intermodal, a la plaça d'Espanya de Palma.  És necessari anar-hi presencialment amb el DNI o NIE. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 h a 18h.  Per a més informació podeu consultar la pàgina web  www.tib.org.

No obstant això, en cas de vehicles de lloguer,  la sol·licitud s'ha de tramitar a través del Registre electrònic  https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/1445668. En la tramitació s'ha d'annexar els documents següents:

1. Sol·licitud (model adjunt)

2. Còpia de la fitxa tècnica del vehicle

3. Còpia del permís de circulació

Cas d'algun dubte podeu telefonar a la Direcció General d’ Energia i Canvi Climàtic Telèfon 97177300 (ext. 62943)

3.2 Menorca

Per a l'obtenció de la targeta de recàrrega MELIB s'ha de tramitar una sol·licitud amb la documentació següent:

1. Sol·licitud (model adjunt)

2. Còpia de la fitxa tècnica del vehicle

3. Còpia del permís de circulació

Aquesta sol·licitud es pot presentar a les oficines de la UDIT següents:

Carrer Bajolí, núm. 40 - 07714 Maó (telèfon 971176039)
Carrer dels Bijuters, núm. 36, polígon Ciutadella - 07760 Ciutadella (telèfon 971176040  )

Nota: l'emissió de la targeta no és immediata

3.3. Eivissa

Per a l'obtenció de la targeta de recàrrega MELIB s'ha de tramitar una sol·licitud amb la documentació següent:

1. Sol·licitud (model adjunt)

2. Còpia de la fitxa tècnica del vehicle

3. Còpia del permís de circulació

Aquesta sol·licitud es pot presentar a les oficines de la UDIT següent:

Avinguda d'Espanya, núm. 49, 3a planta, 07800 Eivissa (telèfon 971195473)

Nota: l'emissió de la targeta no és immediata