Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

Actualment s'està tramitant la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, els consells i els ajuntaments per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. Amb la signatura d'aquest conveni es pretén crear una xarxa interoperable de punts de recàrrega públics i unificar els avantatges que ofereix cada municipi per a la mobilitat elèctrica.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat actualment emet: 1) el distintiu MELIB(adhesiu per col·locar en el cotxe) i 2) la targeta RFID per accedir gratuïtament als punts de recàrrega MELIB. A continuació, hi podeu trobar la informació corresponent.

1) DISTINTIU MELIB

És un distintiu que identifica els vehicles elèctrics de les Illes Balears, sense perjudici del distintiu que emet la DGT.

Distintiu MELIB (ferratina)

Distintiu MELIB (adhesiu)

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic és conscient que la mobilitat no es restringeix a un sol municipi, per aquest motiu el distintiu pretén unificar criteris i aplicar polítiques comunes que beneficiïn els usuaris de mobilitat elèctrica en tots els municipis per igual, sense la necessitat de disposar d'acreditacions diferents. Les administracions implicades estan fent feina, en aquest sentit, no obstant això, en aquests moments aquests criteris no acaben d'estar unificats com en el cas de l'aparcament gratuït en zona ORA que, de moment, només s'aplica al municipi de Palma.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar-ne els documents, accediu a la fitxa del tràmit 033: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1261009

2) TARGETA PER ACCEDIR ALS PUNTS DE RECÀRREGA MELIB

Per sol·licitar aquesta targeta és requisit (*) imprescindible haver obtingut el distintiu MELIB (a qualsevol de les oficines UDIT) i sol·licitar hora a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (telèfon 971177300, ext. 62943). La documentació que s'ha de presentar a les oficines de la Direcció General (Gremi Corredors, 10, polígon Son Rossinyol, de Palma)és la següent:

Notes importants:

  • *És requisit imprescindible haver tramitat prèviament el distintiu MELIB a les oficines de la UDIT https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1261009, (*) excepte en els casos dels vehicles híbrids endollables que podran sol·licitar el lliurament de la targeta RFID MELIB, sense tramitar prèviament el distintiu MELIB, a les dependències de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. En aquest cas, amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar còpia del NIF o DNI del propietari del vehicle, del permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle.
  • Per al lliurament de la targeta és necessari disposar del DNI del titular o la representació en cas d'empreses.
  • En cas de canvi de nom del vehicle des que es va tramitar el distintiu MELIB és necessari adjuntar la documentació tècnica a nom del nou titular.

Mapa i relació de punts de recarrega:

    Targeta RFID MELIB

    Targeta RFID MELIB