Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions PREE 5000 «Next Generation EU».

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

Expedients amb anomalies

1. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 103, de 6 d'agost 2022)

2. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 131, de 8 d'octubre 2022)

3. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 165, de 20 de desembre 2022)

4. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 37, de 23 de març 2023)


Propostes de resolució d'expedients favorables

Propostes de resolució d'expedients desfavorables

1. Proposta de resolució per la qual es deneguen subvencions (BOIB núm. 141, d'1 de novembre de 2022)

2. Proposta resolució per la qual es deneguen subvencions (BOIB núm.13, de 28 de gener de 2023)

3. Proposta resolució per la qual es deneguen subvencions (BOIB núm.22, de 18 de febrer de 2023)

Resolucions d'expedients favorables

Resolucions d'expedients desfavorables

1. Resolució per la qual es deneguen subvencions (BOIB núm.148, de 17 de novembre de 2022)

Resolucions de desistiment

      Primera resolució de desistiment PREE5000 (BOIB núm. 121, de 15 de setembre 2022)