Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions PREE

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions PREE.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Així, cal entrar dintre de les comunicacions que corresponguin a la data en què es va presentar la documentació i buscar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

Expedients amb anomalies

Primera llista de comunicació d'anomalies (BOIB núm. 84 de 26/06/2021)

Segona llista de comunicació d'anomalies (BOIB núm. 118 de 31/08/2021)

Tercera llista de comunicació d'anomalies (BOIB núm. 144 de 21/10/2021)

Propostes de resolució d'expedients favorables

Primera proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 47, de 7 de abril de 2022)

Segona proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 98, de 28 de juliol de 2022)

Quarta proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 121, de 15 de setembre de 2022)

Cinquena proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm.136, de 20 d'octubre de 2022)

Sisena proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 136, de 20 d'octubre de 2022)

7. Proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 150, de 19 de novembre de 2022)

8. Proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022)

9. Proposta de resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022)

Resolucions d'expedients favorables

Primera resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 60, de 7 de maig de 2022)

Segona resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 74, de 7 de juny de 2022)

Tercera resolució d'expedients favorables (BOIB núm.112 de 25 d'agost de 2022)

Quarta resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 131, de 8 d'octubre de 2022)

5. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.146, de 12 de novembre de 2022)

6. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.147, de 15 de novembre de 2022)

7. Resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022)

8. Resolució d'expedients favorables PREE (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023)

Resolucions per les quals s'arxiven les sol·licituds incompletes

1- Resolució per la qual s'arxiven les sol·licituds incompletes (BOIB núm.131, de 8 d'cotubre de 2022)

-Correcció d'errades de la Resolució per la qual qual s'arxiven les sol·licituds incompletes (BOIB núm.136, de 20 d'octubre de 2022)

2-Resolució per la qual s'arxiven les sol·licituds incompletes (BOIB núm.150, de 19 de novembre de 2022)