Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions PREE

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions PREE.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Així, cal entrar dintre de les comunicacions que corresponguin a la data en què es va presentar la documentació i buscar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

Expedients amb anomalies

Primera llista de comunicació d'anomalies (BOIB núm. 84 de 26/06/2021)

Segona llista de comunicació d'anomalies (BOIB núm. 118 de 31/08/2021)

Tercera llista de comunicació d'anomalies (BOIB núm. 144 de 21/10/2021)