Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions MOVES-II

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions MOVES-II.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Així, cal entrar dintre de les comunicacions que corresponguin a la data en què es va presentar la documentació i buscar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

Expedients amb anomalies

Expedients presentats fins dia 27 d'octubre de 2020 amb anomalies (BOIB de 19/12/2020)

Expedients presentats fins dia 22 de gener de 2021 amb anomalies (BOIB de 06/03/2021)

Tercera comunicació d'anomalies (BOIB de 03/06/2021)

Quarta comunicació d'anomalies (BOIB de 17/07/2021)

Propostes de resolució d'expedients favorables

Expedients presentats fins dia 27 d'octubre de 2020 amb proposta de resolució

Expedients presentats fins dia 22 de gener de 2021 amb proposta de resolució (BOIB de 11/03/2021)

Tercera proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB de 29/05/2021)

Quarta proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB de 15/07/2021)

Cinquena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB de 29/07/2021)

Sisena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 155, de 9/11/2021)

Setena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 18, de 3 de febrer de 2022)

Resolucions d'expedients favorables

Expedients presentats fins dia 27 d'octubre de 2020 amb resolució (BOIB núm 50 de 15/04/2021)

Expedients presentats fins dia 22 de gener de 2021 amb resolució (BOIB núm 81 de 19/06/2021)

Tercera resolució d'expedients favorables (BOIB de 29/06/2021)

Quarta resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 120, de 4/09/2021)

Cinquena resolució d'expedients favorables (BOIB núm 128, de 16/09/2021)

Sisena resolució d'expedients favorables (BOIB núm 175, de 23/12/2021)

Setena resolució d'expedients favorables (BOIB núm 31, de 01/03/2022)

 

Propostes de resolució de minoració de l'ajut


Primera proposta de resolució de minoració de l'ajut MOVES II (BOIB núm 167, de 4/12/2021)

Segona proposta de resolució de minoració de l'ajut MOVESII (BOIB num.76, d'11 de juny de 2022)

Tercera proposta de resolució de minoració de l'ajut MOVES II (BOIB núm.102, de 4 d'agost de 2022)

4. Proposta de resolució de minoració de l'ajut MOVESII (BOIB núm.165, de 20 de desembre de 2022)

Resolucions de miració de l'ajut i pagament de la subvenció

3. Resolució per la qual es reconeix i es proposa el pagament (BOIB núm.112, de 25 d'agost de 2022)

4. Resolució per la qual es reconeix i es proposta el pagament (BOIB núm.5, de 12 de gener de 2023)

Propostes de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables

Primera proposta de revocació (BOIB núm.65, de 19 de maig de 2022)

2. Proposta de revocació (BOIB núm. 146, de 12 de novembre de 2022)

Resolucions de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables

Primera Resolució de revocació (BOIB núm.76, d'11 de juny de 2022)

2. Resolució de revocació (BOIB núm.163, de 15 de desembre de 2022)

Resolucions de revocació d'expedients que no han esmenat la justificació

1. Resolució de revocacio per no esmenar les deficiències de justificació en termini (BOIB núm. 141, d'1 de novembre de 2022)

Resolucions de revocació d'expedients sense justificar

1.  Resolució de revocació (BOIB núm.86, de 2 de juliol de 2022)

2. Resolució de revocació (BOIB núm.102, de 4 d'agost de 2022)

3. Resolució de revocació (BOIB núm. 114, de 20 d'agost de 2022)

4. Resolució de revocació (BOIB núm. 145, de 10 de novembre de 2022)

5. Resolució de revocació (BOIB núm. 153, de 24 de novembre de 2022)

Resolucions arxivament de sol·licitud incompletes

Primera resolució per la qual s'arxiven les sol·licituds incompletes ( BOIB núm 8, de 13/1/2022)

Segona resolució per la qual s'arxiven les sol·licituds incompletes ( BOIB núm 38, de 17/3/2022)