Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions MOVES-II

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions MOVES-II.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Així, cal entrar dintre de les comunicacions que corresponguin a la data en què es va presentar la documentació i buscar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

Expedients amb anomalies

Expedients presentats fins dia 27 d'octubre de 2020 amb anomalies (BOIB de 19/12/2020)

Expedients presentats fins dia 22 de gener de 2021 amb anomalies (BOIB de 06/03/2021)

Tercera comunicació d'anomalies (BOIB de 03/06/2021)

Quarta comunicació d'anomalies (BOIB de 17/07/2021)

Propostes de resolució d'expedients favorables

Expedients presentats fins dia 27 d'octubre de 2020 amb proposta de resolució

Expedients presentats fins dia 22 de gener de 2021 amb proposta de resolució (BOIB de 11/03/2021)

Tercera proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB de 29/05/2021)

Quarta proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB de 15/07/2021)

Cinquena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB de 29/07/2021)

Sisena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 155, de 9/11/2021)

Resolucions d'expedients favorables

Expedients presentats fins dia 27 d'octubre de 2020 amb resolució (BOIB núm 50 de 15/04/2021)

Expedients presentats fins dia 22 de gener de 2021 amb resolució (BOIB núm 81 de 19/06/2021)

Tercera resolució d'expedients favorables (BOIB de 29/06/2021)

Quarta resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 120, de 4/09/2021)

Cinquena resolució d'expedients favorables (BOIB núm 128, de 16/09/2021)

Sisena resolució d'expedients favorables (BOIB núm 175, de 23/12/2021)

Propostes de resolució de minoració del pagament


Primera proposta de resolució de minoració del pagament MOVES II (BOIB núm 167, de 4/12/2021)