Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Recomanacions


RECOMANACIONS:


Teniu en compte que no tot tipus d'informació s'ha de demanar mitjançant el dret d'accés. Vegeu altres formes segons el que desitgeu saber:

CONSULTES GENERALS (informació bàsica)

- Si només desitjau obtenir informació bàsica general sobre l'Administració (horaris d’atenció i ubicació d’oficines d’òrgans i serveis de l’Administració autonòmica, com s’han de fer determinats tràmits, com us podeu relacionar amb l’Administració o com obtenir orientació sobre requisits jurídics o tècnics de projectes, actuacions o sol·licituds que vulgueu realitzar, etc.), la podeu sol·licitar, de manera més àgil i senzilla, per mitjà del Servei d’Atenció a la Ciutadania, que té els canals d’atenció presencial, telefònica i en línia. Per fer-ho telemàticament, utilitzau aquest formulari.

- Si voleu assessorament sobre requisits jurídics o tècnics que les disposicions imposin a les actuacions o sol·licituds, el podeu obtenir contactant directament amb l’òrgan competent.

INFORMACIÓ PARTICULAR COM A PART INTERESSADA EN UN PROCEDIMENT EN CURS

- Si sou part interessada en un procediment que encara està en curs i voleu informació sobre l’expedient o accedir a la seva documentació, no heu de fer-ho mitjançant el dret d'accés, sinó que heu de contactar directament amb la unitat gestora del procediment

Si voleu informació sobre documents, dades o continguts elaborats per l'Administració:

PRIMER- comprovau si la informació ja està publicada al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
SEGON- si no podeu trobar la informació que buscau en el Portal, pregunteu-nos on trobar-la, amb un simple formulari. Us contestarem el primer dia hàbil següent.

TERCER- si la informació no es troba publicada en el Portal o en la web de la Comunitat Autònoma, demaneu-la mitjançant l'exercici d'aquest dret aquí. En aquest cas us interessa saber:

    Haureu d'identificar-vos: si voleu fer la sol·licitud telemàticament, necessitareu tenir certificat digital, sistema CLAVE o DNI-e, o fer-ho mitjançant una clau que us enviarem al vostre mòbil.

    No necessitau motivar per a què demanau aquesta informació, però la motivació es pot tenir en compte en alguns casos.

    Intentau concretar al màxim el que sol·licitau per a què us contestem adequadament.

    Tramitarem la vostra sol·licitud i us notificarem una resolució amb la contestació: el termini és d'un mes, llevat que sigui molt complex recollir la informació o hagueu d'esmenar o concretar la petició.

    Si no us contestam dins termini o no us satisfà la resposta, podeu reclamar davant del Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG). AQUÍ  trobareu tot el que necessiteu saber per presentar una reclamació davant el CTBG.