Torna

Departament de Cultura

IMATGE CORPORATIVA DE LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER A LA CULTURA

D’acord amb l’apartat 11.3 de l’annex 1 de la convocatòria s’ha de fer constar el suport de la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el seu logotip.

Logotips

Els logotips de la Delegació de la Presidència per a la Cultura es presenten en lletres negres i color vermell i en lletres blanques i color vermell. Segons el context del suport cromàtic s’ha de triar l’opció que sigui més adient.

Descarregau-lo en png: [color + negatiu], [color]
Descarregau-lo en pdf: [color]