Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

INSTAL·LACIONS AMB AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

Relació d’empreses amb Autorització Ambiental Integrada concedida a les Illes Balears.

Empresa Exp. Epíg Instal·lació Municipi Illa

Adalmo SL

4/2015 5.5, 5.1 i 5.6 Gestió de residus perillosos i no perillosos Bunyola Mallorca

Avicola Son Perot SL

1/2009 9.3a Granja de gallines ponedores Manacor Mallorca
Azor Ambiental 2/2014 5.6 Magatzem de residus perillosos Marratxí Mallorca
CEMEX España SA 3/2005 3.1.a Fàbrica de ciment Lloseta Mallorca
Consorci de Residus 2/2008 5.5 Àrea de Gestió de Residus de Milà Maó Menorca
EMAYA 1/2008 5.5 Abocador de coa Son Reus Palma Mallorca
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU 3/2006 1.1a CT Eivissa Santa Eulària Eivissa
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU 5/2006 1.1a CT Alcúdia Alcúdia Mallorca
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU 2/2006 1.1a CT Maó Maó Menorca
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU 2/2005 1.1a CT Ca’s Tresorer Palma Mallorca
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU 4/2006 1.1a CT Son Reus Palma Mallorca
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU 1/2011 1.1a CT Formentera Formentera Formentera
Ladrilleras Ibicencas SA 2/2010 3.5 Fàbrica de blocs, teules, i altres productes ceràmics Santa Eulària Eivissa
Ladrillerias Mallorquinas SA 1/2006 3.5 Fàbrica de blocs ceràmic i similars Felanitx Mallorca
MAC Insular SL 2/2004 5.1.f Planta de tractament i de gestió de residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús Bunyola Mallorca
Sertego Servicios Medioambientales SLU 1/2015 5.6 Centre de recepció, emmagatzematge, pretractament i transferència de residus al Dic de l'Oest Palma Mallorca
Sertego Servicios Medioambientales SLU 3/2015 5.6 Centre de recepció, emmagatzematge, pretractament i transferència de residus Sant Antoni de Portmany Eivissa
Servmar 2/2015 5.6 Centre de recepció i pretractament d’hidrocarburs, olis usats i aigües olioses al dic de l’Oest Palma Mallorca
Teulera Mascaró 1/2014 3.5 Fàbrica de materials de construcció Petra Mallorca
TIRME 7/2006 5.2a COTIR de Son Reus Palma Mallorca
TIRME 6/2006 5.5 Abocador de Corral d'en Serra DRZ2 Santa Margalida Mallorca
TIRME 2/2014 5.4a Planta de Metanització i Compostatge Marratxí Mallorca
TIRME 3/2014 5.4a Planta d'Assecatge Solar de Llots Palma Mallorca
UTE Giref 3/2004 5.5 i 5.4a Abocador de Ca na Putxa Santa Eulària Mallorca
Worp Islas Baleares SL 1/2007 5.1b Planta de tractament d’oli mineral usat Lloseta Mallorca